چیست؟

 اختلال دوقطبی نوع 1

برای اینکه دوقطبی نوع 1 باشید باید حتما دچار یک حمله مانیا یا مختلط (میکس) شده باشید. حمله مانیک باید حداقل یک هفته ادامه پیدا کند یا اینکه آنقدر جدی باشد که نیازمند بستری شدن باشید. همچنین باید تا حدودی تاثیر منفی بر روی بعضی جنبه های زندگی شما – ازدواج ، حرفه، منابع مالی-  داشته باشد.  بروز افسردگی برای این تشخیص الزامی نیست؛ با این حال بسیاری از افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع1 یک یا دو افسردگی اساسی را در طول زندگی تجربه کرده اند.

تشخیص درست و دقیق مانیا غالبا وابسته به شرابط متعددی است که در همه ی دسته بندی های دیگر دوقطبی هم صدق می کند. برای تعیین یک حمله مانیک خالص ، عوامل زیر لازم هستند:

مانیا وابسته به افزایش دارو نیست. بعنوان مثال اگر در زمان تشخیص، داروی ضدافسردگی، استروئید یا کوکائین مصرف می کرده اید، نشانگان مانیا ارتباطی به شیدایی اختلال دوقطبی ندارند.

پزشکان دلیل طبی دیگری برای وقوع این مانیا پیدا نمی کنند. اگر دچار بهم ریختگی هورمون ها هستید، پزشک تا زمانی که اختلال هورمونی شمارا درمان نکند نمی تواند تشخیص اختلال دوقطبی بگذارد.

پزشکان احتمال یک اختلال شیزو افکتیو  را رد کنند. اختلال شیزوافکتیو، یک بیماری متفاوت است. هرچند علائم و درمان آن مشابه اختلال دوقطبی هستند، جنبه های دیگر مثل نوع ، مدت زمان ِ سایکوز ها ( همراه با توهم و هذیان)، بسیار متفاوت هستند.

 

اختلال دوقطبی نوع2

 ویژگی اختلال دوقطبی نوع 2 یک یا تعدادی حمله های افسردگی اساسی به همراه حداقل یک حمله هیپومانیا است. باید حمله های افسردگی حداقل دوهفته و هیپومانیا حداقل چهار روز طول بکشند.

هیپومانیا نوع خفیف تری از مانیا است که با افزایش سطح انرژی و  فعالیت ذهنی همراه بوده و اغلب بسیار خوشایند است. در این نوع از اختلال شما احساس قدرتمندی، آگاهی زیاد، خلاقیت، علاقه ی آتشین و بی‌حد و مرز می کنید. اما ممکن است هیپومانیا دیسفوریک* ( همراه با بیقراری شدید) باشد و شما را تند مزاج، تحریک‌پذیر، آشفته ، عصبی و یا وحشت زده کند.

 

به یادداشته باشید که:  هیپومانیا لزوما رابطه‌ها را بر هم نمی‌زند یا منجر به رفتارهای پرخطر نمی شود، اما رفتار شما می تواند اطرافیان را حسابی برنجاند.

 

اختلال ادواری خویی

اختلال ادواری خویی نوع خفیف تری از اختلال دوقطبی است که گاهی به آن دوقطبی بی قطبی "دوقطبی معلق" هم می گویند که به طور مزمن زندگی شمارا بر هم می زند.ادواری خویی یعنی حمله های متعدد هیپومانیا و علائم افسردگی، که هیچکدام ملاک های مانیا یا افسردگی اساسی را از لحاظ شدت و مدت ندارند.

در این اختلال علائم باید حداقل دو سال به طول بینجامند و در این مدت نباید خلق ثابت یا سرزندگی* (Euthymic)، بیش از دو ماه به طول بینجامد.

به یادداشته باشید که :بعضی بیماران ادواری خویی به تدریج وارد فازهای مانیای اساسی، مختلط یا افسردگی می شوند و بعد تشخیص دوقطبی نوع1 یا 2 دریافت می کنند. عوامل بازدارنده ای از قبیل مشاوره و رواندرمانی، تغییر سبک زندگی و دارودرمانی می توانند جلوی این روند منفی را بگیرند.

 

دوقطبی نامشخص

دسته بندی سه نوع اختلال دوقطبی، گزیده ای از چاپ چهارم مجموعه ی DSM-IV ( دستورالعمل تشخیصی و آماری اختلالات روانی ) بود که توسط انجمن روانپزشکان آمریکا چاپ شده است. DSM-IV دسته‌ی چهارمی هم تعریف کرده است، دوقطبی NOS، که مربوط به تمامی انواع اختلال دوقطبی است که در هیچکدام از سه دسته‌ی پیشین جای نمی‌گیرند.

معمولا این دسته نشانه های زیر را دارند:

  • نوسان های شدید خلق که می توانند در دسته ی مانیا، هیپومانی یا افسردگی قرار بگیرند اما از لحاظ مدت زمان واجد شرایط سه دسته‌ی گفته شده نیستند.
  • هیپومانیای بدون افسردگی
  • مانیا یا اختلال ادواری خویی که معمولا با شیزوفرنی، اختلال سایکوتیک NOS یا اختلال توهمی (اختلالی که منجر به سایکوز، هذیان و افکار توهمی می شود) همراه می شود.
  • افسردگی مزمن و/یا افسرده خویی ( افسردگی خفیف طولانی مدت) همراه با حمله های هیپومانیا
 

نوسان های آونگی

نوسان های آونگی/ سریع نوع جداگانه ای از اختلال دوقطبی نیستند، بلکه زیر مجموعه از ای اختلال دوقطبی نوع 1 یا2 محسوب می شوند و واجد علائم زیر هستند:

  • وقوع 4 حمله ( افسردگی، مانیا، هیپومانیا، مختلط) یا بیشتر در طول یک سال
  • حمله ها باید از نوع اساسی و عمیق باشند و مدت زمان لازم را دارا باشند 
  • بر اثر مانیا یا حمله ی مختلط فرد بستری شود یا این دو حمله حداقل یک هفته، افسردگی حداقل دو هفته، و هیپومانیا حداقل 4 روز طول بکشد. به عبارت دیگر، نوسان های سریع، به معنی تغییرات خلقی دقیقه ای یا ساعت به ساعت نیستند. 

 

به یادداشته باشید که : نوسان های سریع آونگی تنها نوعی از اختلال دوقطبی هستند که در بین زنان بیش از مردان شایع اند. تمام انواع دیگر دوقطبی بین دوجنس شانس برابری برای وقوع دارند.

 

منبع:
Bipolar Disorder For Dummies – by: Candida Fink, MD and Joseph Kraynak

Keywords:

انواع اختلال دوقطبی دوقطبی نوع یک دوقطبی نوع دو مانیا هایپومانیا هیپومانیا افسردگی شیدایی افسردگی اختلال روانی اختلال ادواری خویی هیپومانیا هایپومانیا DSM-IV نوسان خلق توهم سایکوز شیزوفرنی

 ارسال‌شده توسط آبنوس در شنبه ۹ مهر۱۳۹۰ |